---------------
---------------
---------------
náhodné slovo

istilah

výraz (slovní), termín

---------------
---------------
fráze týdne

Ada apa?

Co se děje? O co kráčí?

---------------


O autorovi projektu indonéština.cz

Autorem těchto stránek je indonesista PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. (1974), absolvent oborů indonesistika a anglistika-amerikanistika na FF UK (2000) a doktorského studia v oboru Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky při Ústavu etnologie tamtéž.

Indonésií se zabývá od r. 1992, kdy zahájil studium indonéštiny na Filozofické fakultě. Magisterské studium ukončil obhájením diplomové práce na téma Kulturní a náboženský synkretismus střední Jávy.

Roku 1995 poprvé navštívil Indonésii, kde strávil tři měsíce na ostrovech Jáva, Bali a souostroví Nusa Tenggara.

V letech 1996/97 studoval v rámci programu indonéské vlády Dharmasiswa indonéštinu, javánštinu a javánské umění na STSI (dnes ISI) Surakarta, střední Jáva.

Od r. 1997 vyučuje indonéštinu a pravidelně cestuje do Indonésie jakožto tlumočník, překladatel a průvodce obchodních firem a státních institucí (viz reference).

Na podzim roku se zúčastnil expedice Siberut 2000, vedené Josefem Formánkem, spisovatelem a zakladatelem magazínu Koktejl.

V letech 2000 až 2001 pracoval jako redaktor zahraniční rubriky Lidových novin se specializací na oblast jihovýchodní Asie. Další články Tomáše Petrů vyšly v těchto médiích: Koktejl, Nový Orient, Mezinárodní politika, Mladý svět, www.tenggara.net, www.horydoly.cz.

V červnu 2002 tlumočil při státní návštěvě J.E. prezidentky Indonéské republiky Megawati Sukarnoputri

V srpnu 2002 založil Jazykové a překladatelské centrum STRONGPOINT, které poskytovalo výuku, překlady a tlumočení evropských a orientálních jazyků. Centrum ukončilo činnost v roce 2007.

V listopadu 2003 jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk indonéský Krajským soudem v Ústí nad Labem.

V roce 2005 vedl jako průvodce zájezd po Jávě a Bali s CK Livingstone.

Jako spoluautor se podílel na knize Dějiny Indonésie (NLN, 2005), první publikaci o historii Indonésie u nás.


   
Dějiny Indonésie (NLN 2005) 
Dějiny Indonésie (NLN 2005)

V červnu 2008 obhájil doktorskou práci Jago a preman: kontroverzní hrdinové indonéské historie, která se zabývá historií pragmatické spolupráce vládnoucích elit indonéského souostroví se světem zločinu.

Od října 2008 do září 2009 působil jako odborný asistent - akademický pracovník na Metropolitní univerzitě Praha, kdy vedle výuky předmětů zaměřených na jihovýchodní Asii v rámci pracoval na vytvoření nového magisterského oboru Asijská studia a mezinárodní vztahy, a současně katedry asijských studií, která program garantoval. Dr. Petrů stál v čele této katedry od října 2009 do února 2014, kdy přešel na hlavní pracovní poměr do Orientálního ústavu AVČR, kde působí jako vědecký pracovník.

Mimo jazykovou činnost jsou ohniskem badatelského zájmu dr. Petrů moderní a soudobé indonéské dějiny. Dále se zabývá interakcí politiky, náboženství a společnosti v Indonésii a malajském světě. Jeho novým zájmem se též dějiny Filipín.

V srpnu 2015 vydal jako editor a spoluautor u vídeňského nakladatelství Caesarpress kolektivní monografii Grafitti, Converts and Vigilantes: Islam Outside the Mainstream in Maritime Southeast Asia, která se zabývá menšinovými formami islámu v jihovýchodní Asii.

Tomáš Petrů pravidelně tlumočí z indonéštiny pro Poslaneckou sněmovnu a Senát PSP ČR, vládní instituce České republiky, indonéské velvyslanectví a indonéské delegace na návštěvě ČR. Rovněž simultánně tlumočil filmy při všech ročnících Festivalu indonéského filmu.

Dr. Petrů dále externě vyučuje problematiku Indonésie, Malajsie a Filipín na FF UK a Metropolitní univerzitě Praha.

Indonéština.cz - soudní překlady a tlumočení z indonéštiny